Virtuální kancelář Spectrum - Nechoďte do kanceláře, když nemusíte!

Právnická poradna Brno

Právní poradna - Právní oblasti - Zastoupení u soudů

Potřebujete rychlou a profesionální právní pomoc? Hledáte právnickou poradnu v Brně, poradnu se zaměřením pro oblast podnikání a všeho ostatního, co s danou problematikou souvisí? Využijte právní poradnu VK Spectrum Brno.

Právní poradenství je určeno POUZE PRO právnické a fyzické osoby při výkonu jejich podnikatelské činnosti. Zeptejte se na možnosti právnické poradny VK Spectrum Brno - volejte bezplatnou linku 800 566 566! Běžné osobní právní poradenství ZDARMA NEZAJIŠŤUJEME! Bezplatná je pouze první vstupní konzultace pro výše uvedené podnikatelské subjekty.

Právnická poradna i cizojazyčně!

Právní pomoc je připravena pro české i zahraniční subjekty. Konverzace může probíhat v mnoha světových jazycích: česky, anglicky, německy, rusky nebo polsky.

Využijte naše zkušenosti a odbornou pomoc - VK Spectrum Brno pro Vás poskytne první nezávaznou právní konzultaci zdarma (POUZE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY). Poradíme Vám s podnikatelským startem i při řešení obchodních sporů.

Jaké právní oblasti pokrývá naše poradenství?

Právnická poradna VK Spectrum Brno poskytuje právní poradenství podpořené dlouholetou praxí, a to v níže uvedených oblastech práva:

  • právnická poradna pro právo obchodní a právo obchodních společností – zápisy obchodních společností a jejich změn do obchodního rejstříku, zakládání obchodních společností, změny stanov a zakladatelských dokumentů společností, organizace a vedení valných hromad obchodních společností
  • právnická poradna pro občanské právo – otázky soukromého práva, věcné právo, závazkové právo nebo dědické právo
  • právnická poradna pro správní právo – hmotné, procesní a správní právo trestní
  • právnická poradna pro trestní právo – trestní činy a společensky škodlivé jednání
  • právnická poradna pro pracovní právo – právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • právnická poradna pro rodinné právo – osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny
  • právnická poradna pro práva hospodářské soutěžeprávní poradenství v problematice nekalé soutěže
  • právnická poradna pro právo autorské a právo duševního vlastnictví - právní vztahy uživatelů a tvůrců autorských děl
Právo - Právní poradna Brno

Právní poradna VK Spectrum Brno v rámci právního poradenství nabízí také právní zastoupení u soudu, zastupování u úřadů, např. v rámci daňového poradenství a dalších institucí.

Potřebujete radu právníka pro oblast podnikání, zakládání společností apod? Kontaktujte právnickou poradnu VK Spectrum Brno, rádi Vám pomůžeme. Napište nám! Volejte bezplatnou linku 800 566 566 (POUZE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY)!

TIP: Nabízíme kompletně založené ready made společnosti.

Právnická poradna Brno - VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ SPECTRUM s.r.o. Adresa: Příkop 838/6, Brno, Jihomoravský kraj. Telefon: +420 545 175 944. .
Rychlý kontakt

* Povinné


Bezplatná linka 800 566 566
Daňové poradenství

Daňové poradenství

vedení učetnictví
a poradenství v daňové problematice
IBC Centrum, V. patro
Příkop 838/6, CZ-602 00 BRNO
Mapa