Virtuální kancelář Spectrum - Nechoďte do kanceláře, když nemusíte!

Ready made akciová společnost
– jak ji koupit?

Výhody ready made akciové společnosti

Ready made akciová společnost je určena pro toho, kdo chce rychle začít podnikat či potřebuje svou podnikatelskou činnost převést na novou akciovou společnost. Ready made akciová společnost je tedy určena pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou čekat na vyřízení veškerých procesů a administrace spojené se založením a. s. společnosti.

Výhody ready made a.s.

Výhodou ready made akciové společnosti je dále skutečnost, že vysoký základní kapitál společnosti jsme složili za vás a současně byly provedeny všechny právní náležitosti nezbytné pro vznik akciové společnosti. Netušené výhody pro ready made a.s. přináší nový zákon o obchodních korporacích. Například vám v současnosti stačí pouze jedna osoba do všech orgánů akciové společnosti v případě monistické struktury (viz paragraf 456 a násl. zákona o obchodních korporacích. Ready made akciové společnosti jsme založili a zřídili jako naše dceřiné společnosti a jsou tedy připraveny od svého počátku pro prodej novému majiteli společnosti. Ready made akciové společnosti mají již přiděleny IČ, nevyvíjely nikdy žádnou obchodní podnikatelskou činnost. Tyto předzaložené společnosti nemají tudíž žádné závazky, což je naší společností v plné míře garantováno.

Výhodou Ready made akciové společnosti je i rychlá koupě s profesionálním servisem a vy můžete začít ihned po převodu s podnikáním. Převod a.s. je možné zajistit v lokalitách:

  • Ready made akciová společnost Brno.
  • Ready made akciová společnost Praha.
  • Ready made akciová společnost Olomouc.
  • Ready made akciová společnost Ostrava.
Takže pokud chcete např. rychle koupit Ready made společnost, pak není problém!

ready made akciová společnost

Jak probíhá koupě ready made akciové společnosti

Koupě ready made akciové společnosti probíhá velmi rychle. Má-li zájemce o koupi ready made akciové společnosti úplnou představu zejména o názvu (obchodní firmě) společnosti, statutární struktuře, sídle společnosti a předmětu podnikání, je příprava značně zrychlena a po sdělení těchto informací je možné zrealizovat valnou hromadu převáděné společnosti u notáře, který zhotoví potřebný notářský zápis. Následně naše společnost zajistí a zkompletuje veškeré relevantní právní dokumenty pro příslušný krajský soud (obchodní rejstřík) a podá návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, který tyto změny následně zapíše. V tomto řízení vás pak zastupuje právník naší společnosti tak, aby toto řízení proběhlo v co nejkratším termínu a bez jakýchkoliv komplikací.

Na co si dát pozor při jednání o koupi?

Důrazně doporučujeme všem potenciálních zájemcům o koupi ready made akciové společnosti, aby dobře zvážili, kterou společnost za tímto účelem osloví. Obraťte se na důvěryhodné profesionály, kteří se této problematice věnují dlouhodobě v řádu let, znají platnou legislativu a jsou schopni realizovat všechny právní procesy řádně a ve stanoveném termínu. V opačném případě se může stát, že z počáteční touhy po rychlém startu podnikání se může stát nekonečná noční můra bez vidiny zdárného konce!

Současně vám Virtuální kancelář Spectrum Brno doporučuje konzultovat předem váš záměr o koupi ready made akciové společnosti. Dokážeme vám pomoci vybrat vhodný typ společnosti k vašemu budoucímu podnikání. Koupí ready made akciové společnosti zahajujete své budoucí podnikání na mnoho let dopředu a musí být proto postaveno na zdravém a promyšleném základě. Je dobré v takové situaci upřednostnit profesionály před začátečníky v oboru.

prodej ready made a. s.“

Proč ready made akciovou společnost od VK Spectrum Brno?

Virtuální kancelář Spectrum s.r.o. nabízí své služby všem, kteří požadují osobní a profesionální přístup a současně očekávají dlouhodobou zkušenost v oboru prodeje ready made akciových společností. Virtuální kancelář Spectrum Brno ručí plně a na 100 % za své ready made akciové společnosti a již dnes je možno odkázat na své reference a dobrou pověst v oboru. Přeptejte se na nás! Budete mile překvapeni.

Pokud ready made Brno, pak jedině od VK Spectrum Brno.
Ready made společnosti Brno - VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ SPECTRUM s.r.o. Adresa: Příkop 838/6, Brno, Jihomoravský kraj. Telefon: +420 545 175 944. .
Bezplatná linka 800 566 566
Podnikatelské poradenství

Podnikatelské poradenství

poradenství v oblasti přípravy,
zahájení a rozvoje podnikání
IBC Centrum, V. patro
Příkop 838/6, CZ-602 00 BRNO
Mapa